Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 25.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Suračevo , opština Babušnica, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ishrana krava , savetodavac Zoran Nikolić
2. 10:30 do 11:00 Bolesti i štetočine strnih žita i njihovo suzbijanje , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj predavanja je da se prisutni upoznaju sa osnovnim principima ishrane krava ( potrebe, hraniva, sastavljanje obroka ) kao i bolestima i štetočinama strnih žita i njihovim suzbijanjem.
Koordinator: Zoran Nikolić

Izvor: PSSS Pirot