Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 13.06.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, polj. gazd. Đurković Dragana
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Bojan Biočanin
2. 12:30 do 13:00 Prognozno izveštajna služba i njen značaj za poljoprivredu , savetodavac Svetlana Šućević

Najavljujem predavanje sa ciljem da se poljoprivrednici upoznaju sa dve teme:1.Prognozno izveštajna služba i njen značaj za poljoprivredu i 2. Osiguranje u poljoprivredi
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar