Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 26.01.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Melaje , opština Tutin, prostorije MZ Melaje
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu u Registar Pg, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status Pg. , savetodavac Svetlana Šućević
2. 13:30 do 14:00 Organsko stočarstvo , eksterni predavač Adem Hadžić

Najavljujem predavanje sa ciljem da se poljoprivrednicima prezentuju dve teme:1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu u Registar Pg, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status Pg. 2.Organsko stočarstvo.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar