Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 11.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Društvo – Rožajac
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Preventivna zdravstvena zaštita goveda , savetodavac Safet Vesnić
2. 11:30 do 12:00 Obnova P.G. u 2024 godini. , savetodavac Stefan Pajović

Preventivna zdravstvena zaštita goveda i Obnova P.G. u 2024 godini., biće teme predavanja, sa kojim ćemo upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar