Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Pokrvenik , opština Tutin, sala restorana Millenijum
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 .Aktuelnosti u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na najnovije Uredbe, Pravilnike i e-Agrar , savetodavac Svetlana Šućević
2. 13:30 do 14:00 Osiguranje u poljoprivredi. , eksterni predavač Slađana Petrović

Najavljujem predavanje čiji je cilj prezentovanje tema 1.Aktuelnosti u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na najnovije Uredbe, Pravilnike i e-Agrar 2. Osiguranje u poljoprivredi.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar