Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, O.Š.Sopoćani
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Aktuelnosti u poljoprivredi (sa akcentom na elektronsko postupanje u e-Agraru) , savetodavac Svetlana Šućević
2. 13:30 do 14:00 Osnovi korišćenja interneta , eksterni predavač Elvis Tatarević

Aktuelnosti u poljoprivredi (sa akcentom na elektronsko postupanje u e-Agraru) i Osnovi korišćenja interneta, biće teme predavanja, sa kojim ćemo upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar