Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 14:30 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, sala Ekskluziva u Novom Pazaru
sa temama:
1. 14:30 do 15:00 Invazivne insekatske vrste (šimširov plamenac, azijska voćna mušica) , savetodavac Svetlana Šućević
2. 15:00 do 15:30 Značaj osiguranja u poljoprivredi , eksterni predavač Slađana Petrović

Najavljujem predavanje koje ima za cilj da se poljoprivrednicima prezentuju dve teme: 1. Invazivne insekatske vrste (šimširov plamenac, azijska voćna mušica) ; 2. Značaj osiguranja u poljoprivredi.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar