Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, prostorije udruženja “Duga Poljana”
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Nega i prihrana ozimih useva , savetodavac Smail Ejupović
2. 11:30 do 12:00 Mastitis kod krava , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj najavljenog predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa; negom i prihranom ozimih useva kao i mastitisom kod krava.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar