Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, SEDA-Regionalna razvojna agencija Sandžaka
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Promet malih količina hrane biljnog porekla na PG , savetodavac Silvija Hodžić
2. 11:30 do 12:00 Promet malih količina hrane animalnog porekla na PG , savetodavac Zumreta Trtovac

Najavljeno predavanje ima cilj da upozna prisutne sa mogućnošću dodavanja vrednosti proizvodima od voća i povrća i proizvodima animalnog porekla kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog i animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima.

Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar