Najava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 08.07.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Niš (Palilula) , opština Niš-Palilula, Sala PSSS Niš
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov

Prisutnim proizvošaćima biće prezentovane teme u vezi sa značajem mikotoksina u hrani za životinje, prevencijom bolesti i značajem agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš