Najava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 30.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Draževac , opština Aleksinac, Sala mesne zajednice sela
sa temama:
1. 11:00 do 11:45 Tehnologija proizvodnje kukuruza , savetodavac Tanja Petrović
2. 11:45 do 12:30 Prihrana useva ozime setve , savetodavac Saša Stanković

Cilj predavanja je ukazati najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji kukuruza i prihrani useva ozime setve
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš