Najava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 02.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Zlot , opština Bor, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Higijena mleka sa osvrtom na orezivanje papaka i aktuelnosti MPŠV , savetodavac Dragan Radosavljević
2. 10:30 do 11:00 E agrar , savetodavac Vladimir Stanković

Savetodavci PSSS Negotin održaće predavanja u selu Zlot, grad Bor na aktuelne teme iz poljoprivrede i Eagrara.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin