Najava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 19.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Čubra , opština Negotin, Seoski dom
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Značaj osiguranja u poljorivredi , savetodavac Vladimir Stanković
2. 09:30 do 10:00 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Ivana Stanković

Cilj najavljenog predavanja je da se poljoprivredni proizvodjači upoznaju sa značajem osiguranja u poljoprivredi, kao i sa kontrolom plodnosti zemljišta.
Koordinator: Vladimir Stanković

Izvor: PSSS Negotin