Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Gornja Ljuboviđa , opština Ljubovija, poljoprivredno gazdinstvo Rada Jovanovića
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Higijena muže , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 11:30 do 12:00 “PDV, osiguranje i krediti u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenom pravilnih postupaka pri muži kao preventivnoj meri pri suzbijanju mastitisa i smanjenju broja mikroorganizama u mleku, i pravilnoj upotrebi dezinfekcionih sredstava pre i posle muže, kao i sa pravima i obavezama po osnovu poreza na dodatu vrednost, uslovima i načinom ostvarivanja prava na regres premije osiguranja i subvencionisanim kreditima.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica