Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, Prostorije Vatrogasnog doma u Lešnici
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Organska stočarska proizvodnja , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 10:30 do 11:00 Agrotehnika kukuruza sa posebnim osvrtom na mineralnu ishranu , savetodavac Dušan Despotović

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa organskom stočarskom proizvodnjom, načinom sertifikacije organske proizvodnje na gazdinstvu i upoznavanje sa agrotehnikom kukuruza sa posebnim osvrtom na mineralnu ishranu.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica