Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 26.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Ribarice , opština Loznica – grad, prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 “Autohtone rase domaćih životinja” , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 12:30 do 13:00 “Prerada šljive” , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa proizvodnim osobinama i načinom odgajivanja autohtonih rasa; merama za unapređenje organske proizvodnje, kao i sa načinom prerade šljive i dobijanja gotovih proizvoda koji su konkurentni na tržištu.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica