Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 10.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Pečenjevce , opština Leskovac – grad, Dom kulture Pečenjevce
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos , savetodavac Boban Stanković
2. 10:30 do 11:00 Mere i aktivnosti Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Igor Ristić

Cilj: Pre prihrane poljoprivrednici moraju znati šta usevu nedostaje, kako bi prihrana bila adekvatna, a ulaganje i finansijski troškak opravdan, biće upoznati sa aktuelnim merama i aktivnostima Ministarstva poljoprivrede.
Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac