Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 25.01.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Bojnik , opština Bojnik, Srednja poljoprivredna škola u Bojniku
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Mirjana Petrović
2. 09:35 do 10:05 Podrška sprovođenju IPARD II programa 2014-2020 , savetodavac Nenad Stefanović


Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac