Najava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se predavanje, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, prostorije lokalne samoupraver
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Analiza zemljišta.u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Magdalena Todorović
2. 09:00 do 09:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Tanja Davidović

Informisanje poljoprivrednih proizvođača o agrohemijskoj analizi zemljišta u voćarskoj proizvodnji i sa E agrarom.
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Kuršumlija