Najava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorija lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Magdalena Todorović
2. 09:30 do 10:00 Osnivanje zadruga , savetodavac Tanja Davidović

Cilj ovog predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i sa osnivanjem zadruga.
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Kuršumlija