Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 07.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Belasica , opština Kruševac – grad, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Izbor hibrida kukuruza kukuruza za setvu , savetodavac Radojka Nikolić
2. 19:30 do 20:00 tehnologija pripreme senaže od prvog otkosa leguminoza , savetodavac Boban Rosić

Cilj predavanja je prezentovanje poljoprivrednim proizvođačima izbor hibrida kukuruza, i tehnologije pripreme senaže od prvog otkosa leguminoze
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac