Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Kaonik , opština Kruševac – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Rezultati demoogleda sa hibridima kukuruza u 2023.g. , savetodavac Radojka Nikolić
2. 19:30 do 20:00 Ishrana krava u punoj laktaciji , savetodavac Boban Rosić
3. 20:00 do 20:30 Zaštita kukuruza od korova , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja je prezentovanje rezultata ogleda sa hibridima kukuruza u 2023.g. ,ishrane krava u punoj laktaciji i zaštite kukuruza od korova.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac