Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Stalać , opština Ćićevac, Klub penzionera
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Priprema zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Snježana Vujinović
2. 18:30 do 19:00 Sanitarne mere u voćnjacima , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje značaj pripreme zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada kao i sanitarne mere u voćnjacima.
Koordinator: Snježana Vujinović

Izvor: PSSS Kruševac