Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 22.10.2023. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Mrmoš , opština Aleksandrovac, Prostorije Mesne zajednice
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Tehnologija gajenja jagode , savetodavac Radomir Bušatović
2. 19:30 do 20:00 Zaštita jagode , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavanja će biti upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja jagode i principima zaštite jagode.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac