Najava: PREDAVANJE-PSSS Kraljevo

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Gračac , opština Vrnjačka Banja, MK Gračac
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita strnih žita , savetodavac Jelena Grbić
2. 09:30 do 10:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na troškove na gazdinstvu, poljoprivredno računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi, kredite u poljoprivredi, penziono i socijalno osiguranje i PDV , savetodavac Marko Bogojević

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zaštitom strnih žita i sa značajem vođenja evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim osiguranjem i kreditiranjem u poljoprivredi kao i sa penzionim i socijalnim osiguranjem i PDV-om.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo