Najava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Ekonomij srednje škole
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Značaj zelene rezidbe voća , savetodavac Danko Petrović
2. 11:30 do 12:00 Uticaj ambijentanih uslova na mlečnost krava , savetodavac Violeta Petrović Luković

Cilj predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa temama iz oblasti stočarstva i voćarstva
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac