Najava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Rača , opština Rača, Sala opštine Rača
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Rđa šljive , savetodavac Lidija Vulović
2. 10:30 do 11:00 Šljivina osa , savetodavac Marija Ivanović

Predavanje se organizuje u cilju edukacije prisutnih o aktuelnim temama u oblasti zaštite bilja.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac