Najava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 30.01.2024. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Ostraće , opština Leposavić, Privatna sala na gazdinstvu Lešević Gorana
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 14:30 do 15:00 Podrška poljoprivrednim proizvođačima u sistemu eAgrar , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima, kao i upoznavanje sa radom na platformi eAgrara.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica