Najava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 29.01.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Mošnica , opština Leposavić, Gazdinstvo Petković Radomira
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 13:30 do 14:00 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prepoznavanjem lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa i upoznavanje proizvođača sa diverzifikacijom prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica