Najava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 14:30 održaće se predavanje, mesto Zupče , opština Zubin Potok, Seoska sala
sa temama:
1. 14:30 do 15:10 Setva jarih biljnih vrsta (jara strna žita i kukuruz) , savetodavac Zoran Milosavljević
2. 15:15 do 15:55 Gajenje krompira , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa setvom jarih biljnih vrsta (jara strna žita i kukuruz) kao i gajenjem krompira.Na kraju predavanja proizvođači če biti upoznati sa aktivnostima na uzimanju uzoraka zemljišta za labaratorisko ispitivanje.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica