Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 12.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije PSSS Jagodina
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Eagrar , savetodavac Vera Filipović
2. 09:30 do 10:00 Podizanje zasada borovnice , savetodavac Igor Andrejić

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa pravilnim pristupom prilikom podizanja savremenog plantažnog zasada borovnice, kao i sa radom na platformi e-agrar.
Koordinator: Vera Filipović

Izvor: PSSS Jagodina