Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Batinac , opština Ćuprija, gazdinastvo Spasić Ninoslava
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Eagrar , savetodavac Milanka Miladinović
2. 09:30 do 10:00 Uticaj mikroklimatskih uslova na produktivnost domaćih životinja , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa mogućnostima apliciranja preko eagrara i kako se može uticati na poboljšanje mikroklimatskih uslova kako bi se ostvarile dobre proizvodne karakteristike domaćih životinja.
Koordinator: Verica Lazarevic

Izvor: PSSS Jagodina