Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 19.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Oparić , opština Rekovac, Prostorije Crkvenog doma
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Karantinski i ekonomski štetni organizmi koštičavog voća , savetodavac Ljiljana Jeremić
2. 09:30 do 10:00 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Miodrag Simić

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa karantinski i ekonomski štetnim organizmima koštičavog voćama i merama kontrole i zaštite.Proizvođači će biti upoznati i sa pravilnom agrotehnikom kukuruza(obrada zemljišta, đubrenje,izbor hibrida,setva,žetva)
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina