Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Ćuprija , opština Ćuprija, Vinogradarski dom
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Karantinski i ekonomski štetni organizmi vinove loze , savetodavac Ljiljana Jeremić
2. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Miodrag Simić

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa ekonomskim štetnim organizmima u vinovoj lozi i merama zaštite kao i sa značajem agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina