Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Rekovac , opština Rekovac, Gazdinstvo Nikole Krstića
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zatravljivanje u vinogradu kao mera ublažavanja negativnih klimatskih promena . , savetodavac Vesna Vasić
2. 09:30 do 10:00 Mere zelene rezidbe u vinogradu , savetodavac Ivana Gligorijević

Mere zelene rezidbe – kada se i na koji način obavljaju u vinogradu.
Zatravljivanje u vinogradu kao mera ublažavanja negativnih klimatskih promena – prednosti i nedostaci ove mere.
Koordinator: Vesna Vasić

Izvor: PSSS Jagodina