Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Guča (varošica) , opština Lučani, Prostorije preduzeća Jutro seme
sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Savremeni načini konzervisanja stočne hrane , savetodavac Miroslav Jaćimović

Cilj predava Upuznavanje proizvođača sa Savremenim načini konzervisanja stočne hrane i upoznavanje proizvođača sa Značaj agrohemijske analize u ratarstvu.
Koordinator: Miroslav Jaćimović

Izvor: PSSS Čačak