Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 30.05.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Guča (varošica) , opština Lučani, Zgrada načelstva
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Higijena muže preduslov kvalitetnog mleka , savetodavac Nebojša Brajović
2. 12:30 do 13:00 Podsicaji MPŠV i korišćenje e agrara , savetodavac Slađana Petrić

Proizvođači će biti upoznati sa važećim pravilnicima i načinom konjkurisanja preko e agrara kao i sa značajem higijene muže na dobijanje kvalitetnog mleka.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak