Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 28.01.2021. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Viča , opština Lučani, “Jelica Food” Viča
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Azijska voćna mušica-štetočina voća , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković
2. 11:00 do 11:30 Sistemska kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Milan Damljanović

Cilj predavanja je edukacija poljoprivrednih proizvođača o pojavi, štetnosti i merama borbe protiv azijske voćne mušice kao i značaju sistemske kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta
Koordinator: Vesna Nišavić-Veljković

Izvor: PSSS Čačak