Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Orašac , opština Beograd-Obrenovac, PG Vlajković Stefana
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita strnih žita od bolesti i štetočina , savetodavac Tamara Mihailović
2. 18:35 do 19:05 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Miloš Nikoletić

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa sa agrotehnikom kukuruza kao i sa zaštitom strnih žita od bolesti i štetočina.
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd