Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 06.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Ogledno dobro Poljoprivredne škole u Obrenovcu
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Konzervacijski sistemi obrade zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
2. 10:30 do 11:00 Zaštita ratarskih kultura , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
3. 11:00 do 11:30 Osnovna zimska rezidba breskve i nektarine , savetodavac Radena Pljakić

Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih sa aktuelnostima iz oblasti poljoprivrede koje se odnose na konzervacijske sisteme obrade zemljišta, zaštitu ratarskih kultura i zimsku rezidbu breskve i nektarine.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd