Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 02.06.2023. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Mladenovac (varoš) , opština Beograd-Mladenovac, Sala PSSS-a u Mladenovcu
sa temama:
1. 19:00 do 19:35 Ishrana goveda u sistemu krava-tele , savetodavac Dragoljub Krajnović
2. 19:35 do 20:10 Proizvodnja voća i grožđa i veliki značaj prognozno-izveštajne službe u toj proizvodnji , savetodavac Radena Pljakić

Predavanje koje će biti organizovano za okupljene poljoprivredne proizvođače i realizovaće se preko dve različite teme.Iz obalsti stočarstva bliže će biti objašnjena način i specifičnosti ishrane krava i teladi u sistemu držanja krav-tele..Druga tema će biti iz oblasti voćarstva i imaće namenu da prikaže koliki je značaj proizvodno-izveštajne službe u proizvodnji voća i grožđa.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd