Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Lazarevac , opština Beograd-Lazarevac, Kancelarija za poljoprivredu
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Zaštita zasada od kasnih prolećnih mrazeva , savetodavac Radmila Koprivica
2. 11:35 do 12:05 Biodizel , savetodavac Željko Lazić

Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa mogućnostima proizvodnje i korišćenja bio dizela i načini zaštite od poznih prolećnih mrazeva .
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd