Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se predavanje, mesto Beograd (Novi Beograd) , opština Beograd-Novi Beograd, Opština
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Održiva poljoprivreda , savetodavac Anka Kačarević
2. 09:00 do 09:30 Integralna zaštita strnih žita , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih sa aktuelnim temama iz oblasti poljoprivrede.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd