Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 17:00 održaće se predavanje, mesto Beograd (Novi Beograd) , opština Beograd-Novi Beograd, Domaćinstvo Borisa Horvata
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Prednosti kasne zimske i rerezidbe na zeleno kod koštičavih voćaka , savetodavac Zoran Janković
2. 17:35 do 18:05 Integralna zaštita koštičavih , savetodavac Marija Milenković

Prisutnima će se predstaviti teme kojima će se predstaviti prednosti zakasnele rezidbe koštičavih voćaka, kao i rezidbe na zeleno. Biće predstavljen i Integralni model zaštite sa smanjenom upotrebom hemijskih preparata u zaštiti od bolesti i štetočina.
Koordinator: Zoran Janković

Izvor: PSSS Beograd