Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Ovča , opština Beograd-Palilula, Vatrogasni dom
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Bolesti strnih žita , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
2. 12:30 do 13:00 Prihrana pšenice , savetodavac Zlatko Vampovac


Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd