Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 11.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Velika Ivanča , opština Beograd-Mladenovac, ZZ “Pavle Stepanović” V.Ivanča
sa temama:
1. 10:00 do 10:40 Uticaj suše na ekonomske rezultate proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Mladen Pavlović
2. 10:45 do 11:25 Ekonomska efikasnost investicija u proizvodnji mleka na porodičnim gazdinstvima , savetodavac Jelena Jovanović

Predavanje će imati za cilj da se objasni uticaj suše na ekonomske rezultate proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu kao i ekonomsku efikasnost investicija u proizvodnji mleka na porodičnim gazdinstvima.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd