Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 12:30 održaće se predavanje, mesto Arapovac , opština Beograd-Lazarevac, P:G. Matijašević Darko
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Miloš Nikoletić
2. 12:30 do 13:00 Zaštita strnih žita , savetodavac Tamara Mihailović

Prihrana strnih žita i njihova zaštita
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd