Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

Dana 26.01.2021. savetodavac Ivan Rangelov posetiće udruženje Mali Jastrebac, mesto Loćika, opština Aleksinac, u periodu od 09:30 do 10:15 časova
Cilj posete udruženju je sa prisutni članovi udruženja bliže upoznaju sa Uredbom o raspodeli podsticaja u 2021.godini,vrsti količini odnosno maksimalnim iznosima za pojedine podsticajne mere.Poseta će biti organizovana po svim pravilima odnosno merama za suzbijanje KOVIDA 19.

Izvor: PSSS Niš