Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

Dana 05.02.2021. savetodavac Bojana Karapandžić posetiće udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača Jablanica, mesto Turekovac, opština Leskovac – grad, u periodu od 13:00 do 14:00 časova
Cilj sastanka sa članovima udruženja biće da se ukaže na adekvarne mere nege i zaštite u proizvodnji rasada povrća. Sastanak će biti održan u selu Svirce, na gazdinstvu Kocić Aleksandra.

Izvor: PSSS Leskovac