Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad,
sa temom:
1. 09:30 do 10:10 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji šljive , savetodavac Jovana Miletić

Cilj posete oglednoj farmi je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa primerom dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji šljive, kao i rezultatima uspešne saradnje gazdinstva sa savetodavnom službom postignutih primenom stručnih saveta za zaštitu zasada šljive od prouzrokovača bolesti, štetnih vrsta insekata i korova, u pravo vreme i odgovarajućim preparatima.

Koordinator: Jovana Miletić

Izvor: PSSS Zaječar